Σε ένδειξη Τιμής...   

 

Αναμνηστικό δίπλωμα παρέλαβε το Τμήμα AHEPA Χανίων HJ-06, για τις εθελοντικές του υπηρεσίες στο πυροσβεστικό σταθμό Χανίων.