18ο Ετήσιο Συνέδριο Περιφέρειας #25Το 18ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Περιφέρειας #25 Ελλάς της ΑΗΕΡΑ, θα γίνει στη Κοζάνη, 26-28  Μαΐου 2017.

Η Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού, θα φιλοξενήσει το 18ο Συνέδριο της Περιφέρειας #25.